Μεγέθυνση
Περιγραφή Έργου Η συντήρηση ενός συστήματος FM 200 περιλαμβάνει : Απενεργοποίηση του πίνακα κατάσβεσης & έλεγχος πυρανίχνευσης Απεγκατάσταση, τάπωμα &