Ασφαλιστικές Διατάξεις Συστήματος Κατάσβεσης στην COCA COLA- mpazigos.gr

Περιγραφή Έργου

Οι ασφαλιστικές διατάξεις μιας εγκατάστασης καταιωνισμού πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:

  • Βαλβίδα ή βάνα ελέγχου
  • Βαλβίδα αντεπιστροφής
  • Μετρητή πίεσης
  • Ανιχνευτή ροής
  • Σύνδεση αποστράγγισης

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αναγκαία σε κάθε εγκατάσταση. Οι διάφορες εταιρείες κατασκευής συστημάτων κατάσβεσης με sprinkler είναι δυνατόν να προσθέσουν και άλλα εξαρτήματα.

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ?

Σχετικά Έργα