Σύστημα Τοπικής Κατάσβεσης τύπου BONPET- mpazigos.gr

Περιγραφή Έργου

Το κατασβεστικό υλικό BONPET είναι κατάλληλο για πυρκαγιές κατηγορίας F (μαγειρικά έλαια και λίπη) όπως και για πυρκαγιές τύπου Α (στερεά καύσιμα), Β (υγρά καύσιμα), C (αέρια καύσιμα), χωρίς απαίτηση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή και καυσίμου για την κατηγορία F. (Αρ. Πρωτ. 41499 Φ.701.6 17/8/2009)
Τα δοχεία αποθήκευσης και διαχείρισης του κατασβεστικού υλικού BONPET παραδίδονται σε διάφορες χωρητικότητες και για αντοχή σε πίεση, το οποίο φέρει το ειδικό μανόμετρο με την βαλβίδα περιοδικού έλεγχου καθώς και τον μόνιμο σύνδεσμο με τις δυο βάνες κεντρικού έλεγχου προς το δίκτυο των σωληνώσεων πίεση δοχείου 15 BAR στους (20 ο C ), Θερμοκρασία λειτουργίας -10 ο C έως + 60 ο C . Προωθητικό αέριο Άζωτο (Ν2). Μετά τη φιάλη το δίκτυο διακλαδίζεται σε δύο σωληνώσεις είτε από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ½΄΄ είτε από άλλου τύπου σιδηροσωλήνα που πιστοποιημένα αντέχει πίεση τουλάχιστον 20 Bar, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα που θα οδεύουν παράλληλα μεταξύ τους.Το σύστημα ενεργοποιείται τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα. Ο ένας κλάδος τροφοδοτεί τους αυτόματους εκτοξευτήρες (κλειστά sprinkler για την αυτόματη λειτουργία) και ο δεύτερος κλάδος τα ανοικτά ακροφύσια για τη χειροκίνητη λειτουργία. Στην αρχή του κλάδου της σωλήνωσης που τροφοδοτεί τους αυτομάτους εκτοξευτήρες (κλειστά sprinkler ) υπάρχει βάνα αντίστοιχης διατομής, η χρήση της οποίας θα γίνεται για την απομόνωση, τον έλεγχο και την προσθήκη αερίου αζώτου πριν την τοποθέτηση του δοχείου. Το δικτύου του κλειστού αυτού κυκλώματος μετά την τοποθέτηση του από τον εγκαταστάτη, θα πρεσαριστεί με άζωτο πίεσης 17-18 BAR, για τους παρακάτω λόγους:
α) έλεγχο πιθανής διαρροής από τις σωληνώσεις.
β) να παραμείνει η γραμμή μόνιμα υπό πίεση , ώστε μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η πίεση στο κλειστό κύκλωμα να είναι μεγαλύτερη από εκείνη του δοχείου που θα συνδέσουμε στο δίκτυο αυτό.
Μετά την τοποθέτηση του δοχείου με το κατασβεστικό υγρό ΒΟΝΡΕΤ στην έξοδο του οποίου παρεμβάλλονται όπως προαναφέρθηκε, βάνες διακοπής αντίστοιχης διατομής, για τη σύνδεση του στα δύο δίκτυα (κλειστό και ανοιχτό), ανοίγουμε στο δίκτυο του κλειστού κυκλώματος πρώτα την βάνα στην αρχή του και στην συνέχεια την βάνα του δοχείου που τροφοδοτεί το κλειστό αυτό κύκλωμα.

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ?

Σχετικά Έργα