Περιγραφή Έργου

Τα συστήματα ολικής κατάσβεσης με CO 2 χρησιμοποιούνται ευρέως ως ένας από τα αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης πυρκαγιών σε πολύ δύσκολες εγκαταστάσεις όπως υποσταθμούς Υ/Τ & Χ/Τ, ηλεκτρογεννητριών, συσσωρευτών, αποθήκες καυσίμων, φούρνοι κλπ. Το CO 2 είναι αέριο, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, αδρανές και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα μετά τη χρήση του αν και για προληπτικούς λόγους ο χώρος πρέπει να αερισθεί επαρκώς. Το αέριο είναι βαρύτερο του αέρα και τήνει να καταλάβει τα
κατώτερα στρώματα του χώρου που προστατεύει ενώ η πίεση του εντός της φιάλης είναι 51 bar σε θερμοκρασία 20 o C. Το σύστημα ενεργοποιείται χειροκίνητα και αυτόματα με μηχανικά, πνευματικά ήλεκτρικά μέσα. Η χρήση τους απαγορεύεται σε χώρους που συχνάζουν άνθρωποι. Ένα κλασσικό σύστημα αποτελείται από χαλύβδινες φιάλες των 45kgr, τοποθετημένες σε συστοιχείες και ενεργοποιούμενες μέσω μιάς φιάλης πιλότου 3λτ. Το αέριο διοχετεύεται στους χώρους μέσω του συλλέκτη και των
σωληνώσεων ( άνευ ραφής schedule 40) και εκτονώνεται με τη χρήση ειδικών ακροφυσίων κατάσβεσης υπό συγκεκριμένη γωνία. Η υπολογισμός των διατομών των σωληνώσεων είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και τέτοιου είδους μελέτες γίνονται μόνο από μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στη χρήση του CO 2 .

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας?

Σχετικά Έργα