Δείτε το Μενού

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC85

Φορητοί Πυροσβεστήρες Σκόνης 1kg

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης

Φορητοί Πυροσβεστήρες Σκόνης 3kg

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC85

Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 6kgr

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης BC90%

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ABC 40% 6kgr

Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 12kgr

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ABC 40% 12kgr

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τύπου D

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού

Πυροσβεστήρας AFFF 1.5% αφρού 6lit

Πυροσβεστήρας 9Lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 2Kg CO2

Πυροσβεστήρας 2Kg CO2 Βαρέως Τύπου Χοάνη

Φορητός Πυροσβεστήρας CO2 2kgr, 5kgr

Φορητός Πυροσβεστήρας F Class 2lt

Σετ Αυτοκινήτου

Σετ αυτοκινήτου

Φορητός Πυροσβεστήρας Αφρού 1.5% 1lit