Υπουργική Απόφαση (ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 2018) ( 31.12.2018 )

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.