Δείτε το Μενού

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός 8 – 12 – 16 ζωνών

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός 2 – 4 – 6 ζωνών

Πίνακας κατάσβεσης

Σύγχρονος διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 96 ζωνών. 2 ή 4 βρόχων (150 διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές (σημεία) ανα βρόχο)

Σειρήνα πίνακα πυρανίχνευσης

Σετ πυρανίχνευσης

Φαροσειρήνα αυτόνομη με μπουτόν & φωτισμό

συμβατικός ανιχνευτής διαφόρων τύπων

Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων

Αυτόνομος ανιχνευτής γκαζιού

Συμβατικά μπουτόν