Δείτε το Μενού

Ακροσωλήνιο αλουμινίου 3 θέσεων

Ακροσωλήνιο κόκκινο 3θέσεων

Δίκρουνο αλουμινίου 3″ & 4″

Κρουνός ορειχάλκινος 1 3/4” – 2”

Λάστιχα στεγανοποίησης για ταχυσυνδέσμους αλουμινίου

Πυρίμαχες μάνικες

Πυροσβεστικές Φωλιές Ερμάρια

Πυροσβεστικές Φωλιές Ερμάρια Inox

Πυροσβεστική μάνικα 21bar 1″ κόκκινη μήκους 25μετ

Πυροσβεστική φωλιά με γάντζο 400Χ400Χ135mm κόκκινη

Πυροσβεστικός σωλήνας pvc 1 3/4″

Ρακόρ storz αλουμινίου με βόλτα (θυληκά)

Ρακόρ storz αλουμινίου με ουρά (αρσενικά)

Τάπα αλουμινίου storz