Ολική καταστροφή καμπίνας φορτηγού - mpazigos.gr

Λίγα Λόγια

Ολική Καταστροφή Καμπίνας Φορτηγού από Ανάφλεξη στη Ηψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Περιγραφή Έργου
Ολική Καταστροφή Καμπίνας Φορτηγού από Ανάφλεξη στη Ηψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Κατηγορία
Πυράντοχες Καταστκευές

Τύπος
Λαμαρίνα

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ?

Σχετικά Έργα