Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος - mpazigos.gr

Περιγραφή Έργου

Κατά την ετήσια συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο τύπου 15W40
 • Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας
 • Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα
 • Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία
 • Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές
 • Καθαρισμός φίλτρου αέρα (αν είναι μεταλλικο) ή αντικατάσταση
 • Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου
 • Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου
 • Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις
 • Γενικός καθαρισμός & συσφίξεις όλων των διακοπτών και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού
 • Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, υπογράφεται από τον υπεύθυνο μηχανολόγο μηχανικό.
Το δελτίο έλεγχου και συντήρησης του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος θα πρέπει να αρχειοθετείται στο Αρχείο συντηρήσεων Η/Μ εξοπλισμού.

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ?

Σχετικά Έργα