Περιγραφή Έργου

Η συντήρηση ενός συστήματος FM 200 περιλαμβάνει :

 • Απενεργοποίηση του πίνακα κατάσβεσης & έλεγχος πυρανίχνευσης
 • Απεγκατάσταση, τάπωμα & μεταφορά φιάλης σε εργαστήριο
  υδραυλικής δοκιμής υψηλής πίεσης
 • Εργαστηριακός έλεγχος & ογκομετρική δοκιμή φιάλης
 • Αποξήρανση φιάλης
 • Ανακατασκευή κλείστρου
 • Πλήρωση φιάλης με FM 200
 • Πρεσάρισμα στην ονομαστική πίεση λειτουργίας
 • Έλεγχος στεγανότητας
 • Τάπωμα, μεταφορά, επανεγκατάσταση

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας?

Σχετικά Έργα