Τμήμα Υδροδοτικού Δικτύου - mpazigos.gr

Περιγραφή Έργου

Στη πρώτη φάση εγκατάστασης των προσφύγων στη δομή φιλοξενίας Ριτσώνας κατασκευάσαμε υπόγειο υδροδοτικό δίκτυο με γαλβανισμένες σωληνώσεις σε μήκος περίπου 250m με πυροσβεστικές φωλιές σε τακτά διαστήματα με πυράντοχες μάνικες 13/4’’ . Το δίκτυο τροφοδοτείται από υπέργεια κάθετη δεξαμενή 30τόννων.

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ?

Σχετικά Έργα